Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΟΜΙΛΙΑ Δρ. Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
- Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 -

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, στις 15:00, στην αίθουσα "Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος και Εικόνας", 1ος Όροφος, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη 1, θα έχουμε την χαρά να συναντήσουμε τον Δρ. Παπανικολάου Νίκο, απόφοιτο του Tμήματος μας, κύριο ερευνητή στην Ογκολογική Απεικόνιση στο Ερευνητικό Κέντρο Champalimaud Foundation, Lisbon, και Διευθυντή του Computational Clinical Imaging Group Centre for the Unknown, του Champalimaud Foundation, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα «Μία εισαγωγή στην απεικονιστική ανάλυση (Radiomics): Ανιχνεύοντας την βιολογία του όγκου στο χώρο και στο χρόνο». (An Introduction to Radiomics: Capturing Tumour Biology in Space and Time).

Σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο.