Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 -

Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Τμήματος, η πρακτική άσκηση μπορεί να εκπονηθεί εφόσον ο φοιτητής:

  • έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
  • χρωστάει μέχρι και τρία (3) μαθήματα ειδικότητας έως και το 7ο εξάμηνο σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στην ενημέρωση που θα γίνει την Δευτέρα 01/04/2019 στις 14:15 στην αίθουσα διδιασκαλίας Ν2.