Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+
- Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 -

Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020. Προθεσμία υποβολής: 01 Απριλίου - 10 Μαϊου 2019. Περισσότερες πληροφορίες http://medisp.bme.uniwa.gr/eclass/modules/document/index.php?course=TIO238