Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019 -

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων εξέτασης πτυχιακών εργασιών στην Γραμματεία του Τμήματος είναι έως 28 Φεβρουαρίου, ώστε να συμπεριληφθούν στην περίοδο εξετάσεων πτυχιακών από 12 έως 22 Μαρτίου.

Εκ της γραμματείας