Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) - Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Διαδικασία δήλωσης μαθημάτων στο φοιτητολόγιο
- Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 -

Η Γραμματεία διαπίστωσε ότι  αν και έχουν μπεί οι φοιτητές να κάνουν την δήλωσή τους στο φοιτητολόγιο φαίνεται ότι δεν έχουν κάνει δήλωση.

Καλό θα είναι να κάνουν έναν έλεγχο πριν κλείσει το σύστημα.

Συγκεκριμένα, όταν θέλετε απλά να αποθηκεύσετε τη δήλωσή σας και να τη συνεχίσετε άλλη χρονική στιγμή, πατάτε το πλήκτρο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων σας πατάτε το πλήκτρο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ έτσι ώστε το σύστημα να ελέγξει αν πληροίτε τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων που ισχύουν στο Τμήμα σας. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει πρόβλημα με τη δήλωσή σας και δεν μπορείτε να συνεχίσετε, θα προβληθούν σχετικά μηνύματα λαθών για να μπορείτε να προβείτε σε διορθώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει απαραιτήτως να πατήσετε στον «Έλεγχο κανόνων» γιατί διαφορετικά δεν μπορείτε να συνεχίσετε στην τελική οριστικοποίηση δήλωσης μαθημάτων σας!!!